top of page

Výběr témat

Pro představu uvádím, s jakými otázkami a situacemi se na mně klienti například obrací:

Psychické vyčerpání a ztráta motivace

Nepřiměřená únava, pokles nálady, podrážděnost, negativní myšlenky jsou průvodními znaky psychického vyčerpání, které se může projevit sníženou výkonností.

Konflikty a problémy v práci

Pracovní problémy často pramení v komunikaci, nezvládnutých konfliktech a nezdravé atmosféře. To může vést k psychickému ohrožení, proto je vhodné se takové situace naučit zvládat.

Prokrastinace

Pokud se vám nedaří opakovaně plnit svoje úkoly a odkládáte je na neurčito možná bojujete s prokrastinací. V rámci poradenství se můžete naučit tento psychologický problém zvládnout a dostat svoje aktivity pod kontrolu.

Těžké životní situace

Ztráta blízkých, důsledky zdravotních problémů, dopady partnerských krizí. Podpora v těžkých životních situacích je zvlášť vhodná ve chvíli, kdy vnímáte výraznou změnu kvality života. Smutek, úzkost, neschopnost prožívat radost, ztráta motivace jsou

Nerovnováha mezi pracovním a osobním životem

Zvláště u pozic, které jsou odpovědné a zajímavé hrozí „pohlcení“. Navíc díky technologií již není jasná hranice mezi osobním a pracovním prostorem. Proto je někdy nutné zrevidovat a znovu nastavit rovnováhu.

Enviromentální smutek – intenzivní prožitek ekologických problémů

V současné době se setkáváme s množstvím informací, které vytváří neradostný obraz světa. Psychika může reagovat jejich potlačením, mobilizací zájmu, nebo prožitkem úzkosti a smutku. A právě v posledním případě je vhodné využít poradenství a získat novou perspektivu.

COVID a psychika

Sociální izolace a ztráta přátelských vztahů, pocit ohrožení a smutku mohou být přímým důsledkem dlouhodobého krizového vývoje spojeného s pandemií. Profesionální psychologická podpora může být užitečným nástrojem pro zvládání této situace.

Manažerské problémy při vedení lidí

Specifika manažerského stresu kombinují odpovědnost, komunikační a vztahové problémy s časovou náročností pozice. Profesionální psychologická podpora v kombinaci s koučováním je vhodnou cestou rozvoje a podpory.

Pocity neúspěchu a méněcennosti ve své sociální skupině

Vzhledem k širokému sdílení na sociálních sítích se můžete octnout v situaci, kdy vám váš příběh, připadá méně významný a úspěšný než vašeho okolí. V rámci psychologického poradenství můžete svůj pohled narovnat a získat jistotu v kontaktu s ostatními.

bottom of page