top of page

NEJČASTĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY

Aktualizováno: 30. 7. 2022

Podle posledních výzkumů se během roku potýkalo s nějakým s druhem duševní poruchy více jak 27% lidí. To znamená každý čtvrtý člověk! Co vás může potkat nejpravděpodobněji? Pokud se opřeme o statistiku lidí ambulantně léčených v České republice 1 půjde v první řadě o neurotické poruchy (okolo 40%), na druhém místě jsou s odstupem afektivní poruchy následují organické duševní poruchy a schizofrenie. Jak je od sebe rozeznáte?


Neurotické poruchy


Nejčastějším symptomem neurotických poruch je úzkost, respektive strach. Může nabývat různých podob od fobie z různých věcí a situací (například strach z kontaktu s lidmi - sociální fobie), přes náhlé záchvaty paniky, až po vtíravé úzkostné myšlenky. Obvyklou příčnou neurotických poruch je dlouhodobý stres nebo traumatický zážitek. Kromě úzkosti se může také objevit nutkavé chování a obsedantní myšlenky (například nepřiměřené ritualizované mytí rukou). Anebo se neurotická porucha projeví jako somatický problém – poruchy spánku, bolesti hlavy, žaludeční problémy, reflux, potíže s dýcháním a podobně. Většinou je třeba nejprve vyloučit fyziologickou příčinu.


Dobrá zpráva je, že většina neurotických poruch je dobře léčitelná psychoterapií. Trochu horší zpráva je, že občas budete muset vyzkoušet více psychologů, než najdete toho pravého. Úspěch terapie je totiž dán kvalitním výcvikem psychologa, jeho osobností, ale také „kompatibilitou“ klienta s terapeutem. Jednoduše řečeno, musí se to „potkat“.


Afektivní poruchy


Afektivní poruchy (poruchy nálad) jsou svou podstatou závažnější. Nejobvyklejší jsou různé úrovně depresivních stavů. Na druhou stranu se mohou afektivní poruchy projevovat i opačnými manickými stavy, tedy nepřiměřeným nadšením, aktivitou, familiárností a přehnaným sebevědomím. Především závažnější průběhy jsou spojeny s fyziologickou nerovnováhou v našem mozku. Pro léčbu je proto vhodné využít léky, které tuto nerovnováhu napravují. Méně závažné stavy se dají zvládnout pomocí psychoterapie, která pomůže snížit stres provázející poruchy nálady a nastaví takový způsob myšlení a chování klienta, aby se snížila pravděpodobnost opakování poruchy.


Organické duševní poruchy


Jak už z názvu vyplývá podstatou těchto poruch mají fyziologický základ onemocnění mozku. Typický příkladem je Alzheimerova choroba. Výkyvy nálad a úzkosti tu jsou spojeny s problémy s myšlením a poruchami paměti. Obvykle s tyto poruchy objevují spíše u starších lidí. Farmakoterapie se kombinuje podpůrnou psychoterapií a sociální podporou. Včasná diagnostika a dobrá péče dnes zajišťují výrazně lepší kvalitu života než dříve.


Schizofrenie


Poruchy obecně zahrnuté pod pojem schizofrenie se projevují především poruchami myšlení. Pacient trpí buď bludy (například je přesvědčen, že je sledován a pronásledován) nebo halucinacemi vidí nebo slyší věci, které neexistují. Léčba je především pomocí léků a v ideálním případě se podaří nastavit přiměřenou podpůrnou péči.


Vedle těchto čtyř nejobvyklejších kategorií duševních poruch jsou ještě další, například poruchy osobnosti nebo vývojové poruchy. A velkou skupinu duševních poruch tvoří zneužívání alkoholu a návykových látek. Jejich dopad nemusí být jen závislost, ale často jsou spouštěčem všech výše zmíněných psychických poruch.


Mgr. Tomáš Vašák, psycholog Liberec192 zobrazení0 komentářů
bottom of page