top of page
Vasak aktual.jpg

Mgr. Tomáš Vašák

Psycholog Liberec

Nabízím individuální psychologické poradenství. Více než dvacet pět let se věnuji psychologii osobního rozvoje. 

O mně

Jsem psycholog působící v Liberci. Postgraduálně jsem se věnoval výzkumu kognitivní psychologii na City University London. Zaměřuji se zejména na psychologii osobního rozvoje. V sekci o mně uvádím rozhovory a články z Radiožurnálu, Forbes, Hospodářských novinách a dalších. 

Na co se zaměřuji?

Většina lidí se ve svém životně někdy potká s psychickými potížemi. Úzkosti, smutek, psychické vyčerpání, konflikty, krize smyslu a vztahové krize mohou mít různé příčiny.

Profesionální podpora může v takových situacích výrazně pomoci. Můj přístup je pragmatický a praktický. Cílem je vyřešit aktuální problém, a pak nastavit takový způsob myšlení, komunikace a rozhodování, aby se podobným situacím klient do budoucna vyhnul. Podle mých zkušeností dochází u klientů během prvních sezení k výrazné úlevě a obvykle během 10 týdnů je základní problém vyřešen.  

Jak vypadá psychologické poradenství?

Psychologické poradenství je postaveno především na oboustranné důvěře. Na prvním setkání budete mít možnost si odpovědět na otázku, jestli vám můj poradenský přístup vyhovuje. Zároveň i já mohu posoudit, zda je daný  problém pro mou odbornost, nebo je vhodný pro jiného specialistu.


Následná setkání se zaměřují nejprve na důkladné porozumění vaší situaci. Potom se zaměříme na hledání možných řešení. Hledání cest a postupů ke zlepšení je vždy společná práce, protože cílem je najít optimální řešení. Taková řešení, která odpovídají vaší osobnosti a konkrétní životní situaci.


Frekvence setkání se obvykle pohybuje mezi jednou za dva týdny až jednou měsíčně. Je možné využívat také on-line formu setkání.


Počet setkání se odvíjí od řešené situace. Někdy se jedná o jednorázovou záležitost. Postačí situaci rozebrat a najít směr řešení. Obvykle se ovšem jedná o delší proces. Nejčastěji je to kolem deseti setkání.  Klíčové je, aby společná setkání byla přínosná a smysluplná.

Výběr témat 

Pro představu uvádím, s jakými otázkami a situacemi se na mně klienti například obrací:

Krize v životě

Ztráta blízkých, zdravotní problémy,  partnerské a rodinné krize. Podpora v krizových situacích je zvlášť vhodná, pokud vnímáte výrazné zhoršení kvality života. Smutek, úzkost, neschopnost prožívat radost, ztráta motivace jsou součástí takových situací a je nutné s nimi pracovat.

Psychické vyčerpání a ztráta motivace

Nepřiměřená únava, pokles nálady, podrážděnost, negativní myšlenky jsou průvodními znaky psychického vyčerpání, které se může projevit sníženou výkonností.

Konflikty a problémy v práci

Pracovní problémy často pramení v komunikaci, nezvládnutých konfliktech a nezdravé atmosféře. To může vést k silnému psychickému stresu, nebo syndromu vyhoření.

Úzkosti, stavy paniky a nutkavé chování

Obtěžující úzkostné pocity ovlivňující chování, panické stavy náhlých návalů úzkosti spojených s tělesnými projevy, nutkavé chování spojené s rituály – opakované mytí rukou, nepřiměřená kontrola.

Psychosomatické obtíže

Některé psychické obtíže se mohou manifestovat jako tělesné obtíže – reflux, tinitus, zažívací obtíže, nespavost, bolesti hlavy. Vyřešením psychických potíží a změnou chování můžete svoje obtíže často zmírnit nebo se jich zcela zbavit.

Obtěžující myšlenky (overthinking)

Neschopnost přestat myslet na nepříjemné věci a problémy je velmi obtěžující. Opakované rozebírání vlastního chování, rodinných nebo pracovních situací je unavující. Navíc se často tyto stavy projevují v noci a narušují spánek. Vyřešení této situace přijáší psychickou úlevu.

bottom of page