top of page
Vasak aktual.jpg

Mgr. Tomáš Vašák

Psycholog Liberec

Nabízím individuální psychologické poradenství. Více než dvacet pět let se věnuji psychologii osobního rozvoje. 

O mně

Jsem psycholog působící v Liberci. Postgraduálně jsem se věnoval výzkumu kognitivní psychologii na City University London. Zaměřuji se zejména na psychologii osobního rozvoje. V sekci o mně uvádím rozhovory a články z Radiožurnálu, Forbes, Hospodářských novinách a dalších. 

Na co se zaměřuji?

Většina lidí se ve svém životně někdy potká s psychickými potížemi. Úzkosti, smutek, psychické vyčerpání, konflikty, krize smyslu a vztahové krize mohou mít různé příčiny.

Profesionální podpora může v takových situacích výrazně pomoci. Můj přístup je pragmatický a praktický. Cílem je společně vyřešit aktuální problém, a pak pomoci klientovi nastavit takový způsob myšlení, komunikace a rozhodování, aby se podobným situacím do budoucna vyhnul. Podle mých zkušeností dochází u klientů během prvních sezení k výrazné úlevě a obvykle během 10 až dvanácti týdnů je základní problém vyřešen.  

Jak vypadá psychologické poradenství?

Psychologické poradenství je postaveno především na oboustranné důvěře. Proto je první setkání zaměřeno na vzájemné poznání. Budete mít možnost si odpovědět na otázku, jestli vám poradenský přístup a osoba psychologa vyhovuje. Zároveň i já mohu posoudit, zda je definovaný problém pro mou odbornost, nebo je vhodný pro jiného specialistu.


Následná setkání se zaměřují nejprve na důkladné porozumění vaší situaci. Potom se zaměříme na hledání možných řešení. Hledání cest a postupů ke zlepšení je vždy společná práce, protože cílem je najít optimální řešení. Taková řešení, která odpovídají vaší osobnosti a konkrétní životní situaci.
Frekvence setkání se obvykle pohybuje mezi jednou týdně až jednou měsíčně. Je možné využívat také on-line formu setkání.


Počet setkání se odvíjí od řešené situace. Někdy se dokonce jedná o jednorázovou záležitost. Postačí jednou situaci rozebrat, a klientovi to stačí. Obvykle se ovšem jedná o delší proces. Nejčastěji je to 10 až 15 setkání, abyste mohl/mohla jednotlivá řešení realizovat přitom mít podporu v procesu změny. Klíčové je, abychom společná setkání jako smysluplná.

Výběr témat 

Pro představu uvádím, s jakými otázkami a situacemi se na mně klienti například obrací:

Těžké životní situace

Ztráta blízkých, důsledky zdravotních problémů, dopady partnerských krizí. Podpora v těžkých životních situacích je zvlášť vhodná ve chvíli, kdy vnímáte výraznou změnu kvality života. Smutek, úzkost, neschopnost prožívat radost, ztráta motivace jsou součástí takových situací a je nutné s nimi pracovat.

Psychické vyčerpání a ztráta motivace

Nepřiměřená únava, pokles nálady, podrážděnost, negativní myšlenky jsou průvodními znaky psychického vyčerpání, které se může projevit sníženou výkonností.

Konflikty a problémy v práci

Pracovní problémy často pramení v komunikaci, nezvládnutých konfliktech a nezdravé atmosféře. To může vést k psychickému ohrožení, proto je vhodné se takové situace naučit zvládat.

Úzkosti a nutkavé chování

Obtěžující úzkostné pocity ovlivňující chování, panické stavy náhlých návalů úzkosti spojených s tělesnými projevy, nutkavé chování spojené s rituály – opakované mytí rukou, nepřiměřená kontrola.

Psychosomatické obtíže

Některé psychické obtíže se mohou manifestovat jako tělesné obtíže – reflux, tinitus, zažívací obtíže, nespavost, bolesti hlavy. Vyřešením psychických potíží a změnou chování můžete svoje obtíže často zmírnit nebo se jich zcela zbavit.

Prokrastinace

Pokud se vám nedaří opakovaně plnit svoje úkoly a odkládáte je na neurčito možná bojujete s prokrastinací. V rámci poradenství se můžete naučit tento psychologický problém zvládnout a dostat svoje aktivity pod kontrolu.

Nerovnováha mezi pracovním a osobním životem

Zvláště u pozic, které jsou odpovědné a zajímavé hrozí „pohlcení“. Navíc díky technologií již není jasná hranice mezi osobním a pracovním prostorem. Proto je někdy nutné zrevidovat a znovu nastavit rovnováhu.

Enviromentální smutek – intenzivní prožitek ekologických problémů

V současné době se setkáváme s množstvím informací, které vytváří neradostný obraz světa. Psychika může reagovat jejich potlačením, mobilizací zájmu, nebo prožitkem úzkosti a smutku. A právě v posledním případě je vhodné využít poradenství a získat novou perspektivu.

COVID a psychika

Sociální izolace a ztráta přátelských vztahů, pocit ohrožení a smutku mohou být přímým důsledkem dlouhodobého krizového vývoje spojeného s pandemií. Profesionální psychologická podpora může být užitečným nástrojem pro zvládání této situace.

Pocity neúspěchu a méněcennosti ve své sociální skupině

Vzhledem k širokému sdílení na sociálních sítích se můžete octnout v situaci, kdy vám váš příběh, připadá méně významný a úspěšný než vašeho okolí. V rámci psychologického poradenství můžete svůj pohled narovnat a získat jistotu v kontaktu s ostatními.

bottom of page